renovatie keersluis Poldervaart

Renovatie keersluis poldervaart door Aannemersbedrijf F. Bijl & Zn. B.V. en onderaannemers.

Geschiedenis

De keersluis werd in 1928 gebouwd om het aan de Poldervaart grenzende gebied (zoals Kethel) te beschermen tegen overstromingen zoals bij de dijkdoorbraak van 1903. Tot 1970 heeft de sluis nog gefunctioneerd. Daarna werden de deuren vastgezet omdat de Poldervaart niet meer voor afwatering werd gebruikt. Na 1970 is er aan deze markante sluis vrijwel niets meer gedaan. Dit zou betekenen dat uiteindelijk een ruïne overblijft en dat moet volgens de Poldervaartvereniging worden voorkomen.

De sluis

De sluis is een keersluis van gewapend beton met drie doorgangen. Daarvan zijn er meer in Nederland, vaak van baksteenmetselwerk maar ook wel uitgevoerd in beton. Als betonconstructie is de sluis kenmerkend voor de periode vòòr 1940. Bijzonder aan deze sluis is het gebruik van Zweeds rood graniet als bekleding voor de randen van het sluislichaam. Daarmee is deze sluis uniek te noemen en heeft deze bouwtechnisch-historische waarde. De sluis is een kenmerkend onderdeel van de eeuwenoude Poldervaart en vertelt iets over de geschiedenis van dit water. Ook daarom heeft de sluis een niet onbelangrijke cultuurhistorische waarde. (Bron: www.keersluispoldervaart.nl)

Renovatie

Om de renovatie van de keersluis te bewerkstelligen is het aannemersbedrijf F. Bijl en Zn. B.V. ingeschakeld. Op 19 augustus 2013 plaats het Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V damwanden om de sluis af te schermen van de rest van de Poldervaart. Er leven in het water veel vissen en andere dieren. Ter bescherming van de dieren vist vis-ecoloog Henk van het bedrijf Erkelens Visserij deze eruit, waarbij hij 23 kleine snoeken, 32 stuks kleine zeelt en één rietvoorn vangt (voor een persoonlijk verslag zie: www.keersluispoldervaart.nl). Kort hierna wordt gestart met het verwijderen van vuil en afval bij de sluis om vervolgens verder te kunnen gaan met de verwijdering van de te vervangen delen. Ondertussen wordt er in de werkplaats aan de Fokkerstraat hard gewerkt om nieuwe delen voor de sluisdeuren en remmingswerken te maken naar de oorspronkelijke staat. Er is tevens op locatie een oude deur in de grond geplaatst die dient als informatiebord over de locatie en historie van de keersluis.

Er is hard gewerkt aan de renovatie keersluis Poldervaart en dit is dan ook afgerond op 19 november 2013. De sluis is te bewonderen voor iedereen en weer klaar om een flinke tijd mee te gaan.